Shengmilo Bikes Ръководства за собственика

Shengmilo Bikes Ръководства за собственика

Добре дошли в общността на велосипедите Shengmilo!

Можете да изтеглите инструкции за велосипеди, ръководства за употреба и други материали по-долу:

Shengmilo mx04. Ръководство на потребителя V2.0 Изтегли

Shengmilo mx03. Ръководство за употреба V2.0 Изтегли

Shengmilo mx05. Ръководство за употреба V2.0 Изтегли

Shengmilo mx06. Ръководство за употреба V1.0 Изтегли

Shengmilo mx06. Ръководство за употреба V1.0 Изтегли

Shengmilo S600 Ръководство за употреба V1.0 Изтегли

Дисплей Shengmilo M5 Настройка 2022 (EN) V1.0 Изтегли

Дисплей Shengmilo M5 2022 (DE)V1.0 Изтегли

Shengmilo MX03/MX04/MX05/MX06 Ръководство за потребителя на LCD дисплей Изтегли

Shengmilo MX03/MX04/MX05/MX06 Ръководство за LCD дисплей (DE Изтегли

Парола за главното меню: 2962  Задайте парола за ограничение на скоростта: 0512