Предотвратяване на запалване на литиево-йонна батерия на Ebike: Съвети за безопасно зареждане, съхранение и използване

Предотвратяване на запалване на литиево-йонна батерия на Ebike: Съвети за безопасно зареждане, съхранение и използване

Безопасността на батериите е от изключително значение, защото батериите, особено литиево-йонни батерии, може да бъде опасно, ако не се борави с него правилно. Литиево-йонните батерии са обикновено използвани в много потребителска електроника, електрически превозни средства и дори космически кораби поради тяхната висока енергийна плътност и дълъг живот на цикъла. Обаче, ако батерия е повреден, презареден или подложен на високи температури, той може да се запали или да експлодира.

 

Литиево-йонната батерия се запалва обикновено възникват поради явление, наречено термично бягане. Термичното бягане е самоподдържаща се реакция, която възниква, когато батерията прегрее и една част от батерията се нагрее достатъчно, за да накара съседните части също да се нагреят. Това предизвиква верижна реакция, която генерира повече топлина и води до отделяне на запалими газове, причинявайки експлозия или пожар.

 

През последните години имаше няколко инцидента с пожари на литиево-йонни батерии. Например Samsung Galaxy Note 7 беше припомнен през 2016 г. след съобщения за запалване на батериите. През 2013 г. един Boeing 787 Dreamliner трябваше бъдете заземени в продължение на няколко месеца след два отделни инцидента с пожари на батерията на борда. Тези инциденти подчертават значението на безопасността на батерията за предотвратяване потенциално катастрофални аварии.

 

За да предотвратите запалване на батериите, е важно да боравите и съхранявате батериите правилно. Избягвайте да ги излагате на екстремна топлина или студ и не пробивайте и не повреждайте батерията. Винаги използвайте правилното зарядно устройство и кабел за вашето устройство и не презареждайте батерията си. Ако забележите признаци на подуване или повреда на батерията, незабавно спрете да я използвате и потърсете специалист помощ. Като вземете тези предпазни мерки, можете да помогнете за безопасното и правилно използване на вашите батерии.

 

Разбиране на литиево-йонните батерии

 

Литиево-йонните батерии са акумулаторни батерии, които са обикновено използвани в преносими електронни устройства като смартфони, лаптопи и таблети. Те се използват и в електрически превозни средства и други приложения за съхранение на енергия.

 

Компоненти на литиево-йонна батерия

 

Компонентите на литиево-йонна батерия включват анод (отрицателен електрод), катод (положителен електрод), сепаратор, електролит и токоприемници. Анодът е обикновено изработен от графит, докато катодът може да се направи на материали като литиево-кобалтов оксид или литиево-железен фосфат. Сепараторът е мембрана, която позволява преминаването на йони, но предотвратява допира на електродите. Електролитът е течност или гел, който улеснява движението на йони между електродите.

 

Как те работят

 

Когато литиево-йонна батерия се таксува, литиевите йони се движат от катода към анода през електролита. Когато батерията се изписва, процеса е обърнат, с литиеви йони, движещи се от анода към катода. Това движение на йони генерира поток от електрони, който може бъдете впрегнати като електрическа енергия.

 

Често срещани причини за запалване на батерията

 

Честите причини за запалване на батерията включват презареждане или прегряване на батерията, физическо увреждане на батерията или производствени дефекти. Презареждането на литиево-йонна батерия може да доведе до нейното нагряване и потенциално запали се. Физическа повреда на батерията, като пробиване, смачкване или огъване, също може да причини вътрешна повреда и да доведе до пожар.

 

Признаци за потенциални неизправности на батерията

 

Признаците за потенциални неизправности на батерията включват подуване, прегряване или намаляване на производителността. Ако батерията се подуе или се усеща гореща на допир, това може да е признак на вътрешна повреда и трябва да бъдат заменени. Възможно е също да се намали производителността на батерията, като по-кратък живот на батерията или по-бавно време за зареждане посочете проблем с батерията. Потребителите трябва винаги да следват указанията на производителя за безопасна употреба и зареждане на литиево-йонни батерии.

 

Съвети за зареждане на батерията на вашия електровелосипед

 

Използвайте правилното зарядно устройство

 

Винаги използвайте зарядното устройство, предоставено с вашия електровелосипед, или такова, което производителят предлага. Използването на друго зарядно устройство може да повреди батерията и потенциално предизвика пожар.

 

Не презареждайте батерията си

 

Презареждането може да причини повреда на клетките на батерията и да намали живота на вашата батерия. Повечето батерии за електронни велосипеди имат вградена система за управление, която предотвратява презареждането, но все пак е важно да монитор процеса на зареждане и изключете зарядното устройство, когато батерията е изтощена напълно заредена.

 

Избягвайте зареждане при екстремни температури

 

Зареждането на батерията на вашия електронен велосипед при екстремни температури, като например под нулата или над 100 градуса по Фаренхайт, може да повреди клетките на батерията и да намали живота на батерията. Най-добре е да зареждате батерията на стайна температура.

 

Следете процеса на зареждане

 

Докато зареждате батерията, наблюдавайте процеса на зареждане и се уверете, че зарядното устройство и батерията не прегряват. Ако забележите някаква необичайна миризма или ако батерията стане гореща на допир, незабавно спрете зареждането и се свържете с производителя на Shengmilo за помощ.

 

Най-добри практики за съхранение на вашата батерия

 

Изберете правилното място за съхранение

 

Съхранявайте батерията на хладно, сухо и добре проветриво място. Избягвайте да го съхранявате на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина, като радиатори или фурни. Освен това го дръжте далеч от запалими материали и деца.

 

Изключете батерията, когато не се използва

 

Ако не планирате да използвате батерията си за продължителен период от време, изключете я от вашия електровелосипед и я съхранявайте отделно на безопасно място. Това помага за предотвратяване на случайно разреждане на батерията и също така намалява риска от повреда на електрическата система на велосипеда.

 

Съхранявайте при оптимален температурен диапазон

 

Литиево-йонните батерии работят най-добре, когато се съхраняват в определен температурен диапазон. Обикновено, този диапазон е между 32°F (0°C) и 68°F (20°C). Съхраняването на батерията извън този диапазон може да причини повреда на клетките и да намали живота на батерията.

 

редовно проверявайте и поддържайте батерията си

 

По време на съхранение е важно да периодично проверете нивото на заряд на вашата батерия и я презаредете, ако е необходимо. Повечето производители препоръчват зареждане на батерията до около 50% преди дългосрочно съхранение. Освен това поддържайте батерията чиста и без замърсявания, като я избършете с мека, суха кърпа.

 

Безопасно използване на батерията на вашия електровелосипед

 

Следвайте инструкциите на производителя

 

Винаги следвайте инструкциите на производителя на Shengmilo за зареждане, използване и поддръжка на батерията на вашия електровелосипед. Това гарантира, че използвате батерията сигурно намлява правилно.

 

Монитор производителност на батерията

 

Следете производителността на батерията си, като нивото на зареждане, обхвата и скоростта. Ако забележите значителни промени в производителността, може посочете проблем с батерията или самия електровелосипед. Обърнете внимание на всякакви проблеми незабавно за предотвратяване на по-нататъшни щети.

 

Избягвайте да претоварвате велосипеда си

 

Не носете повече тежест, отколкото може да издържи вашият електровелосипед, тъй като това може да натовари прекомерно батерията и двигателя. Обикновено производителят на Shengmilo посочва максимален товароносимост в ръководството за потребителя.

 

Проверете за повредени или протрити кабели

 

Проверете кабелите и връзките на вашия електровелосипед редовно за да сте сигурни, че не са повредени или протрити. Повредените проводници могат да причинят късо съединение и потенциално водят до пожар.

 

Какво да направите, ако има пожар

 

Предупреждавайте другите

 

Ако забележите пожар, незабавно уведомете другите в района. Извикайте "Пожар!" за да сте сигурни, че всички са наясно с опасността.

 

Евакуирайте сградата

 

Оставете сградата като бързо намлява сигурно колкото е възможно. Не спирайте, за да съберете вещите си или да проучите източника на пожара.

 

Стойте ниско

 

Ако има дим, стойте ниско до земята, където въздухът е по-малко токсичен.

 

тествайте вратите, преди да ги отворите

 

Използвайте опакото на ръката си, за да докоснете затворените врати, преди да ги отворите. Ако вратата е гореща, не я отваряйте, тъй като това може да доведе до разпространение на огъня.

 

Използвайте стълбите

 

Избягвайте да използвате асансьори по време на пожар, тъй като те могат да се повредят или да се отворят към етаж, който гори.

 

Имайте определено място за среща

 

Изберете безопасно място извън сградата, където всеки може да се срещне след евакуация.

 

Обадете се на спешни служби

 

След като сте извън сградата, обадете се на 911 или на местния номер за спешни случаи, за да съобщите за пожара. Предоставете на оператора адреса и всяка друга подходяща информация за ситуацията.

 

В заключение, безопасността на батерията на електронния велосипед е важен въпрос, който не може бъдете игнорирани. Независимо дали използвате устройство у дома или в движение, от решаващо значение е да следвате правилните предпазни мерки, за да избегнете инциденти. Обобщението на съветите за безопасност на батерията, обсъдени по-горе, подчертава някои основни мерки, които могат да ви помогнат да защитите себе си и вашите устройства.

 

Важно е да се подчертае значението на безопасността на батерията на електронните велосипеди и да се насърчат всички да приемат тези съвети сериозно. Като внимавате за състоянието на вашите батерии и зарядни устройства и следвате практики за безопасна работа и изхвърляне, можете да помогнете за предотвратяване на пожари, експлозии и други опасни ситуации. Винаги е по-добре да бъдете предпазливи, когато става въпрос за безопасността на батерията на електронните велосипеди и като приложите тези мерки на практика, можете да гарантирате, че вие ​​и хората около вас сте в безопасност, докато се наслаждавате на удобството на съвременната технология.


Оставете коментар

Моля, имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да бъдат публикувани

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност намлява приложимите условия за ползване и защита на лични данни Приложи.